Tevékenységünk

1996-ban volt az első rendezvényünk (még a hivatalos megalakulás előtt) „Megemlékezés a kitelepítés 50. évfordulójáról” címmel. Az Önkormányzattal együtt végeztük a szervezést és a lebonyolítást is. A megemlékezésre meghívtuk az 1946-ban Németországba és az 1948-ban Vérteskozmára telepített,- a vagyonelkobzásra ítélt családok még élő tagjait, azok leszármazottait és a megbékélés jegyében a helyükre betelepített családokat is. Közel 500 résztvevővel emlékeztünk a szomorú eseményekre, melynek záróprogramjaként emlékművet avattunk.

Minden év május 11-én a Kitelepítési emlékműnél gyertyagyújtással emlékezünk a szomorú évfordulóra.

2016-ban a Németországba való kitelepítés 70. évfordulójára emlékeztünk.
A Kultúrházban felidézzük a 70 éve történteket, majd a világban szétszóródott szári családoktól gyűjtött képekből, családtörténetek leírásából és dokumentumokból kiállítást rendeztünk.

  1. január 19-ére (a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjára) meghívást kaptunk a tatai a Német Nemzetiségi Múzeumba, ahol az előző évben összeállított megemlékezési anyagunkat bemutathattuk.  A régi képek és családtörténetek bemutatása mellett – a Saarer Tanzgruppe segítségével – Szár mai kulturális életéből is kaphattak ízelítőt a jelenlevők.

2021-ben adtunk ki „Az előzöttek – Die Ausgesiedelten” címmel egy albumot, melyben a Szárról 1946-, és 1948-ban kitelepített családokat örökítettük meg.

2008 óta évenként emlékezünk meg  Vérteskozmán  az 1948-ban Szárról elhurcolt és a Száron vagyonuktól megfosztott és összeköltöztetett családokról. A szentmise után az egykori iskola épületében korabeli dokumentumokat, képeket állítottunk ki, történeteket elevenítettünk fel.

2018-ban a Vérteskozma és Környéke Községvédő Egyesülettel közösen emléktáblát avattunk a vérteskozmai templom falán.

2000-ben a Romhányi György emléküléssel kezdetét vette az azóta országos hírűvé vált orvostalálkozók évenként megrendezésre kerülő sorozata. Romhányi professzor úrra való emlékezés szakmai programját  Kellermayer Miklós professzor úr szervezi, a rendezvény  lebonyolítása a Baráti körösök feladata. Az eltelt idő alatt szinte valamennyi keresztény egyház vezetője, világhírű kutatók, orvosok és elismert művészek tartottak előadást Száron.
2005-ben, születése 100. évfordulóján az orvostalálkozók névadójának emléktáblát avattunk.

A Romhányi Orvostalálkozó a  professzor úr születéséhez (szeptember 5) legközelebbi szombaton kerül minden évben megrendezésre. 2021-ben a 20 jubileumot ünnepeltük.

Egyesületünk évek óta eleget tesz  az Orvosi Kamra Fejér Megyei Szervezete meghívásának, ahol közösen emlékezünk Szár szülöttére, Romhányi Györgyre. (Helyszín: Székesfehérvár, Romhányi díjak átadása)

Ez évben indult a Szári esték előadás sorozat. Előadóink között szerepelt néhai Marx György, az MTA rendes tagja, (aki a Föld felmelegedése címmel tartott előadást), Tóth Eszter Életmű díjas fizikus, Kerékgyártó Imre közgazdász, egyetemi tanár, Hunyadi Györgyné gyermek pszichológus, Csikós József biztosítási szakértő, Szabó György válogatott labdarúgó, Fejes Zsolt amatőr csillagász, Lacza Albert a helyi sportcsarnok vezetője, (aki a dél-afrikai paralimpiai szereplésről beszélt), Dr. Pajor Péter és Dr. Lollok Zoltán orvosok, (akik a  Szív és érrendszer betegségeinek megelőzéséről valamint a nőgyógyászati szűrések fontosságáról beszéltek) Viszló Levente a Pro Vértes közalapítvány elnöke (aki a Vértes növény és állatvilágáról tartott vetítéses előadást) valamint Klébert Antal Etiópiáról tartott élménybeszámolót.

A Baráti Kör kezdeményezésére a Magyar Millennium Kormánybiztosi Hivatal, az Önkormányzat és Szár község lakosságának adományaiból valósult meg az 1860-as években épült kálvária felújítása és egy emlékpark létrehozása.

2003-ban elhatároztuk, hogy az általános iskolásoknak minden évben pályázatot írunk ki hagyományőrzés témakörben, egyik évben német, másik évben magyar nyelven. Sajnos nem volt akkora érdeklődés, aktivitás, amekkorát szerettünk volna.

Szár Község Német Kisebbségi Oktatásáért és Kultúrájáért Egyesületet 2005-ben alakult. Tagjai között a Baráti Kör valamennyi tagja szerepelt. Az egyesület, a Baráti Kör által megfogalmazott célokat kiegészítette a német nemzetiségi kultúra, tárgyi és szellemi értékeinek megőrzésével és gyarapításával, valamint ezen értékeknek az új generációnak való átadásával és a történelmi eseményekről való megemlékezésekkel. Munkánkat közösen folytattuk. 2018-ban az egyesület nevét hivatalosan a Szár Községért Baráti Körre változtattuk.Felélesztettük a Tiszta udvar, rendes ház mozgalmat, mely „Szép Tiszta Szárért” mozgalommá nőtte ki magát. 2020-ban  lett az utolsó elismerő tábla kiadva.

Javaslatot tettünk a Szár díszpolgára cím megalapítására, kidolgoztuk a szempontokat, időnként javaslatot tettünk a díszpolgárok személyére.

Metzger János egykori kántortanító gyűjtötte össze a háború előtt énekelt „Régi egyházi és világi énekek”-et. Több éven keresztül szerveztünk „Öröméneklést”, ahol az összegyűjtött dalokból tanultuk, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy azokat továbbadjuk majd a következő generációnak.

2019-ben pályázati forrásokból kiadtuk a fenti könyv  javított és a Laub fivérek általi gyűjtésekkel bővített új kiadását.

Összejöveteleket szerveztünk községünkben élő idős emberekkel, elbeszélgetve a falu háború előtti életéről, az akkori közintézmények működéséről, a háborús időkről, a kitelepítésekről és annak következményeiről. Ezen visszaemlékezések anyagából tudtuk segíteni azokat a diákokat, akik pályázatokat, szakdolgozatokat írtak.

2003-ban országos pályázatot nyert 164 pályázó közül egy szári középiskolás diák, aki „Szüleink, nagyszüleink, dédszüleink életének történései miképpen kapcsolódnak Európa történelméhez?” címmel kiírt pályázaton indult. Hasonlóképpen segítettük, a veszprémi Pannon Egyetem egyik diákjának szakdolgozatához az anyaggyűjtést, aki „Die Entwicklung der Kultur der deutschen Minderheit in der Gemeinde Saar” címmel írt szakdolgozatot.
Dr Herke Zsolt, a 2011-ben kiadott „Vérteskozma története” című  könyv szerzője Egyesületünk által szervezett összejöveteleken gyűjtötte könyve háború utáni anyagának nagy részét, mert írásos anyagot a levéltárakban e korszakról nem talált.
.
2007-ben német nyelvű jótékonysági műsort szerveztünk az óvoda és iskola javára. A telt házas programon az iskolás gyerekek több korosztálya szerepelt.

2008-ban nagysikerű „Népművészeti kiállítás” rendeztünk az Önkormányzattal és a Nyugdíjas Klubbal együtt. Tájház híján a Kultúrház nagytermét rendeztünk be múlt század elején használt jellegzetes sváb bútorokkal. Egy szobát, konyhát, kamrát imitáltunk. A sok látogatón és az elismeréseken felbuzdulva, a következő évben  hasonlóképpen rendeztük be a nagytermet, de úgy, hogy a gyerekek és a felnőttek a régi használati tárgyakat kézbe vehették, kipróbálhatták. 2 napon keresztül nyitástól zárásig telt ház volt.

2011–ben „Az én falum: Szár” címmel fotópályázatot hirdettünk, a falu életéről, kultúrájáról, hagyományairól, épületeiről, természeti jelenségeiről és környezetéről. A beérkezett pályamunkák a Kultúrházban kerültek kiállításra.

2012-ben Leader pályázaton Egyesületünk 3,6 millió forintot nyert  a temetőben lévő, helyükről már elmozdított  régi sírkövek megóvására és újra felállítására. Sikerült a tardosi és kararai, márvány sírkövekből 50 darab egyedi, részben gótbetűs, fényképes, különleges formájú sírkövet megtisztíttatni, konzerválni és a temető egy frekventált helyén újra felállítani. Az „Emlékpark” létrehozásakor legfőbb célunk a sírkövek megóvása volt, emellett egy nagyon érdekes  kultúrtörténeti  „parkot” hoztunk létre.

2017-ben Egyesületünk gondozásában jelent meg Laub János: A betelepítéstől a kitelepítésig című könyve, melyből levéltári adatokkal alátámasztva tudhatjuk meg őseink történetét  1729-1950-ig.

Ez év őszén  a Magyar Katona szétrombolt sírja helyén új emlékhelyet csináltattunk mind a szári, mind a két világháborúban elhunyt valamennyi magyar katona emlékének adózva.

2018-ban Egyesületünk a német nemzetiségi könyvek kiadásával is foglalkozó Lóczy Lajos Egyesülettel kulturális kapcsolatba került.  A balatonszabadi egyesület tagjaival jártuk végig a  Lóczy Lajos nevét viselő tihanyi  tanösvényt.

2018 őszén Vérteskozmán részt vettünk a Szent Vendel emlékhelyen tartott megemlékezésen.

2019 októberében Gannán kihelyezett elnökségi ülést tartottunk, tiszteletünket tettük az Eszterházyak temetkezési helyén és útba ejtettük Pápa város nevezetességeit.

Az új templomi orgonánkon barokk zenei koncert megszervezésében vettünk részt .

Megalapítottuk a „Mundart Klubot”, ahol rendszeresen találkozunk és a szári nyelvjárás megőrzésére törekszünk.

2020-ban Az Orvosi Kamra Fejér Megyei Szervezetével és a község lakóival közösen meghitt koszorúzást tartottunk Romhányi professzor úr szobránál, miután a pandémia a jubileumi orvostalálkozót ez évben meghiusította.

Tapasztalatcserén találkoztunk a  Lóczy Lajos Egyesület tagjaival és közösen jártuk be Nagyvázsonyt és környékét.

Pályázati forrásokból felújíttattuk a falu két 1763 és 1764-ben épült homokkő keresztjét, melyeket mindenszentekkor ünnepélyesen szentelt fel Bódai József helyi plébános.

2021-ben a  Közösségi Házat (régi óvoda épületét) a Szári Örökség Kulturális Egyesülettel és a német nemzetiségi önkormányzattal közösen újíttattuk fel. Egyesületünk az elavult villamoshálózat felújítását vállalta és csináltatta meg.

A Kitelepítési és az 1956-os emlékköveket szakszerűen letisztíttattuk.

Ősszel Geresdlakon, Zengővárkonyban és Pécsváradon jártunk, ahol az ottani nemzetiségi önkormányzat tagjaival találkoztunk és szép példáját láttuk annak, hogy kis közösségek, egyedi módon hogy tehettek országos ismertségre és elismertségre szert.

Schwäbischer Sonntagnachmittag  keretében ünnepeltük a Baráti Kör fennállásának 25. évfordulóját.

„A negyedszázados évforduló alkalmat ad a számvetésre! A baráti kör elnökeként és egyik alapító tagjaként úgy érzem, hogy nincs okunk szégyenkezni, teljesítettük mindazt, amit 1996-ban vállaltunk. Büszkén mondom, hogy a hosszú évek során sok segítőnk akadt és a rendezvényeink lebonyolításához mind a mai napig nincs hiány a jóindulatú, segítő kezekben. Természetesen vannak további terveink, vágyaink, amik megvalósításához a fiatal generáció lelkes tagjait is szeretettel várjuk!”  Montz Ferencné

Továbbra is az Egyesület szervezésében tartjuk rendbe a temetői Emlékparkot és a kerítés mellett felállított régi sírkövek környékét, a Magyar Katona sírját, a Romhányi professzor emlékhelyét.

2022 február 8-án filmvetítéssel egybekötött farsangi összejövetelt rendeztünk a tájszobában. Nagyon jól éreztük magunkat, sramli zenét hallgattunk, és  hagyományos sváb farsangi süteményeket ettünk.

2022-2023. A szári és az újbarki német nemzetiségi önkormányzatokkal közösen „békemenetet” szerveztünk a régi vasútállomásra, ahonnan a két település embereinek bevagonírozása történt. Utána közösen megnéztük a Mi svábok jó magyarok voltunk című filmet.

  1. Három év után először nem befolyásolta a pandémia a programjaink megvalósítását.

Június 3-ára szerveztünk egy Romhányi professzorról szóló színházi előadást a pécsi egyetemi színház művészének előadásában. A professzor címmel. A Pécsi AOK támogatásával valósult meg a program, nagy sikerrel.

Október 12-én egy egésznapos pozsonyi kiránduláson vettünk részt. Idegenvezetővel jártuk be a régi magyar koronázási várost. Sok új ismerettel és élménnyel jöttünk haza.

Pályázati pénzből újra nyomtattuk Laub János:A betelepítéstől a kitelepítésig című könyvét. Az első kiadás elfogyott és a könyv óriási értéket képvisel a szári svábok életének  dokumentumokkal alátámasztott bemutatásában 1729-től az 1950-es évekig.

Egyesületünk 2013 -2024 között 18 pályázatot adott be és a 16 nyertes pályázaton ezidáig

10 160 000 Ft-t nyert, előbb az Emberi Erőforrások Minisztériumától majd a Miniszterelnökségtől. A felhasznált összeggel segítettük megőrizni közösségünk épített örökségének egy részét és sok élményhez tudtuk juttatni a nemzetiségi közösségünk programjai iránt érdeklődőket.