Tevékenységünk

1996-ban volt az első rendezvényünk (még a hivatalos megalakulás előtt) „Megemlékezés a kitelepítés 50. évfordulójára” címmel. Az Önkormányzattal együtt végeztük a szervezést és a lebonyolítást is. A megemlékezésre meghívtuk az 1946-ban Németországba és az 1948-ban Vérteskozmára telepített,- a vagyonelkobzásra ítélt családok még élő tagjait, azok leszármazottait és a megbékélés jegyében a helyükre betelepített családokat is. Közel 500 résztvevővel emlékeztünk a szomorú eseményekre, melynek záróprogramjaként emlékművet avattunk.
 
Felélesztettük a Tiszta udvar, rendes ház mozgalmat, mely „Szép tiszta Szárért” mozgalommá nőtte ki magát.
 
Javaslatot tettünk a Szár díszpolgára cím megalapítására, kidolgoztuk a szempontokat, időnként javaslatot tettünk a díszpolgárok személyére.
 
A Baráti Kör kezdeményezésére a Magyar Millennium Kormánybiztosi Hivatal, az Önkormányzat és Szár község lakosságának adományaiból valósult meg az 1830-as években épült kálvária felújítása.
 
Metzger János egykori kántortanító gyűjtötte össze a háború előtt énekelt „Régi egyházi és világi énekek”-et. Több éven keresztül szerveztünk „Öröméneklést”, ahol az összegyűjtött dalokból tanultuk, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy azokat továbbadjuk majd a következő generációnak.
 
2000-ben a Romhányi György emléküléssel kezdetét vette az azóta országos hírűvé vált orvostalálkozók évenként megrendezésre kerülő sorozata. Romhányi professzor úrra való emlékezés szakmai programját  Kellermayer Miklós professzor úr szervezi, a rendezvény  lebonyolítása a Baráti körösök feladata. Az eltelt idő alatt szinte valamennyi keresztény egyház vezetője, világhírű kutatók, orvosok és elismert művészek tartottak előadást Száron.
2005-ben, születése 100. évfordulóján az orvostalálkozók névadójának emléktáblát avattunk.
 
2000-ben indult a Szári esték előadás sorozat. Előadóink között szerepelt néhai Marx György, az MTA rendes tagja, (aki a Föld felmelegedése címmel tartott előadást), Tóth Eszter Életmű díjas fizikus, Kerékgyártó Imre közgazdász, egyetemi tanár, Hunyadi Györgyné gyermek pszichológus, Csikós József biztosítási szakértő, Szabó György válogatott labdarúgó, Fejes Zsolt amatőr csillagász, Lacza Albert a helyi sportcsarnok vezetője, (aki a dél-afrikai paralimpiai szereplésről beszélt), Dr. Pajor Péter és Dr. Lollok Zoltán orvosok (akik a  Szív és érrendszer betegségeinek megelőzéséről valamint a nőgyógyászati szűrések fontosságáról beszéltek), Viszló Levente a Pro Vértes közalapítvány elnöke (aki a Vértes növény és állatvilágáról tartott vetítéses előadást) valamint Klébert Antal Etiópiáról tartott élménybeszámolót.
 
2003-ban elhatároztuk, hogy az általános iskolásoknak minden évben pályázatot írunk ki hagyományőrzés témakörben, egyik évben német, másik évben magyar nyelven. Sajnos nem volt akkora érdeklődés, aktivitás, amekkorát szerettünk volna.
 
Szár Község Német Kisebbségi Oktatásáért és Kultúrájáért Egyesületet 2005-ben alakult. Tagjai között a Baráti Kör valamennyi tagja szerepelt. Az Egyesület, a Baráti Kör által megfogalmazott célokat kiegészítette a német nemzetiségi kultúra, tárgyi és szellemi értékeinek megőrzésével és gyarapításával, valamint ezen értékeknek az új generációnak való átadásával és a történelmi eseményekről való megemlékezésekkel. Munkánkat közösen folytattuk.
 
2006-ban a kielepítés 60. évfordulójáról egy szentmise keretében emlékeztünk meg.
 
2008-óta évenként Vérteskozmára szervezünk zarándoklatot, a két kitelepítéskor hazájukat, hozzátartozóikat és vagyonukat vesztett családokra emlékezve. Megemlékezéseink hagyományosan szentmisével kezdődnek, utána pedig beszélgetéssel emlékezünk a történelmi eseményekre. 2018-ban a Vérteskozma és Környéke Községvédő Egyesülettel közösen emléktáblát avattunk a vérteskozmai templom falán.
 
Összejöveteleket szerveztünk községünkben élő idős emberekkel, elbeszélgetve a falu háború előtti életéről, az akkori közintézmények működéséről, a háborús időkről, a kitelepítésekről és annak következményeiről. Ezen visszaemlékezések anyagából tudtuk segíteni azokat a diákokat, akik pályázatokat, szakdolgozatokat írtak.

2003-ban országos pályázatot nyert 164 pályázó közül egy szári középiskolás diák, aki „Szüleink, nagyszüleink, dédszüleink életének történései miképpen kapcsolódnak Európa történelméhez?” címmel kiírt pályázaton indult. Hasonlóképpen segítettük, a veszprémi Pannon Egyetem egyik diákjának szakdolgozatához az anyaggyűjtést, aki „Die Entwicklung der Kultur der deutschen Minderheit in der Gemeinde Saar” címmel írt szakdolgozatot.
Dr Herke Zsolt, a 2011-ben kiadott „Vérteskozma története” című  könyv szerzője Egyesületünk által szervezett összejöveteleken gyűjtötte könyve háború utáni anyagának nagy részét, mert írásos anyagot a levéltárakban e korszakról nem talált.
.
2007-ben német nyelvű jótékonysági műsort szerveztünk az óvoda és iskola javára. A telt házas programon az iskolás gyerekek több korosztálya szerepelt.
2008-ban nagysikerű „Népművészeti kiállítás” rendeztünk az Önkormányzattal és a Nyugdíjas Klubbal együtt. Tájház híján a Kultúrház nagytermét rendeztünk be múlt század elején használt jellegzetes sváb bútorokkal. Egy szobát, konyhát, kamrát imitáltunk. A sok látogatón és az elismeréseken felbuzdulva, a következő évben  hasonlóképpen rendeztük be a nagytermet, de úgy, hogy a gyerekek és a felnőttek a régi használati tárgyakat kézbe vehették, kipróbálhatták. 2 napon keresztül nyitástól zárásig telt ház volt.
 
2011–ben „Az én falum: Szár” címmel fotópályázatot hirdettünk, a falu életéről, kultúrájáról, hagyományairól, épületeiről, természeti jelenségeiről és környezetéről. A beérkezett pályamunkák a Kultúrházban kerültek kiállításra.
 
2012-ben Leader pályázaton Egyesületünk 3,6 millió forintot nyert  a temetőben lévő, helyükről már elmozdított  régi sírkövek megóvására és újra felállítására. Sikerült a tardosi és kararai, márvány sírkövekből 50 darab egyedi, részben gótbetűs, fényképes, különleges formájú sírkövet megtisztíttatni, konzerválni és a temető egy frekventált helyén újra felállítani. Az „Emlékpark” létrehozásakor legfőbb célunk a sírkövek megóvása volt, emellett egy nagyon érdekes  kultúrtörténeti „parkot” hoztunk létre.
 
2016-ban a Németországba való kitelepítés 70. évfordulójára emlékeztünk.
A Kultúrházban felidézzük a 70 éve történteket, majd a világban szétszóródott szári családoktól gyűjtött képekből, családtörténetek leírásából és dokumentumokból kiállítást rendeztünk.
 
2017. január 19-ére (a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjára) meghívást kaptunk a tatai a Német Nemzetiségi Múzeumba, hogy az előző évben összeállított megemlékezési anyagunkat bemutassuk.  A régi képek és családtörténetek bemutatása mellett – a táncosok segítségével – Szár mai kulturális életéből is kaphattak ízelítőt a jelenlevők.
 
Egyesületünk gondozásában jelent meg Laub János: A betelepítéstől a kitelepítésig című könyve. Páratlan értéket képvisel ez a leírás Szár lakónak!
 
A tatai Kuny Domokos Német Nemzetiségi Múzeumban megnéztük 2017 őszén az idegen ég alatt Oroszföldön meggyötörve című kiállítást, mely a „malenykij robotra” hurcolt több százezer német nemzetiségű ember kálváriáját mutatta be.
 
2017. őszén a Magyar Katona szétrombolt sírja helyén új emlékhelyet csináltattunk mind a szári, mind a két világháborúban elhunyt valamennyi magyar katona emlékének.
 
2018-ban Egyesületünk a német nemzetiségi könyvek kiadásával is foglalkozó Lóczy Lajos Egyesülettel kulturális kapcsolatba került.  A balatonszabadi egyesület tagjaival jártuk végig a  Lóczy Lajos nevét viselő tihanyi  tanösvényt.

2018 őszén Vérteskozmán részt vettünk a Szent Vendel emlékhelyen tartott megemlékezésen.
 
2018 decemberében a tatai Német Nemzetiségi Múzeumba tettünk látogatást.