2020. A keresztek felújítása

A SZÁRI KERESZTEK

A Szár Községért Baráti Kör a templom előtti és a temetői homokkő keresztek felújítására a Miniszterelnökségtől, NEMZ-N-20-0096 azonosító számú pályázaton, 1410000 Ft-t nyert.

A restaurálást Balogh István bodméri, kőfaragó mester és munkatársai végezték. Az első lépés a keresztek letisztítása, a rájuk meszelt rétegek eltávolítása volt. Ezután következtek a javítási és „tartósítási” munkálatok. A temetői keresztet a műhelyben restaurálták,  a templom előtti kereszt a régi sérülések és helyreállítások következtében nem volt szállítható, így annak megújulási munkafázisait helyben kísérhették figyelemmel az érdeklődők.

2020. november 1-én Bódai József plébános felszentelte a temetői keresztet és november 18-án elkészült a „nagykereszt” is. Külön öröm számunkra, hogy mindkét kereszt visszanyerte  eredeti színét.

A régi mesterek igényességét és ügyességét dícséri, hogy a korpusz a kereszttel együtt lett kifaragva és nem utólag rátéve.

A keresztek történetéről: „A templom előtti keresztet, Koller Ignác veszprémi püspök szentelte fel 1763. szeptember 10-én, a temetői  1764-ben készült,  de erről nem tudok többet. Egy harmadik kereszt is épült ebben az időben, a Zsidó hegyen, melynek talapzata ma is áll és villámcsapás következtében semmisült meg a ráhelyezett kereszt. ” –  Macherné Hasenfratz Mária

Gondoljuk csak el! A betelepítés után 34 évvel emelték őseink az első keresztet. Emlékszem még, hogy gyerekkoromban nagyapáink és apáink a keresztek előtt elhaladva (kb. 200 éven keresztül) „megsüvegelték” azokat, az asszonyok és gyerekek keresztet vetettek.

A temetési és mindenszenteki szertartások a temetői kereszt lábánál történnek.  „A Krisztusra akasztott bukszus koszorút az Igricz család készítette évtizedeken át, előtte pedig Mári néni nagymamája Klébert Jánosné született Hoffer Mária kapta a feladatot minden bizonnyal az anyósától. Ő adta örökül a gyermekeinek – unokáinak Klébert Ignácnak, Baumgartner Józsefnénak született Klébert Erzsébetnek és Steer Józsefné született Klébert Annának. A szívalakú virággal díszített – fűzfavesszőre font bukszus koszorú mellett a mindenszenteki lámpás („lothern”) is az ő hagyatékuk.  Mári néni halála előtt Palkovics Józsefnét, Sátori Jánosnét és Macherné Hasenfratz Máriát bízta meg e feladatok évenkénti elvégzésével; elevenen tartva a falunk eltávozott lelkeinek emlékét.” Palkovics Józsefné

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek a keresztek felújítási munkálataiban és azoknak, akik őseinktől örökölt hagyományainkat megőrzik  és majd továbbadják az utánunk következő generációnak!

Krupánszki Mihályné

 

Die Kreuze in Saar

Der Freundschaftskris aus Saar ließ aus Bewerbungsfinanzierung die Sandsteinkreuze vor der Kirche und in dem Friedhof erneuern.               
Die Restauration verwirklichte Balogh István Steinmetzer und seine Mitarbeiter aus Bodmér. Sie putzten, verbesserten und konservierten sie.

Am 1. November 2020. segnete das Kreuz in dem Friedhof Bódai József Priester, und am 18. November wurde auch das „Große Kreuz“ fertig. Wir freuen uns besonders, dass alle beide in der ursprünglichen Farbe stehen.

Die Arbeit der alten Meister ehrt, dass sie den Korpus mit dem Kreuz aus einem Stein geschnitzt haben und er wurde nicht nachher auf das Kreuz gefestigt.

Über die Geschichte der Kreuze:   
„Am 10. September 1763. wurde das Kreuz vor der Kirche von Koller Ignac, Bischof aus Veszprém gesegnet. Das Kreuz in dem Friedhof wurde im Jahr 1764 geschnitzt. Mehr wissen wir darüber nicht.           
Es wurde auch ein drittes Kreuz auf dem Judenberg produziert. Das Kreuz wurde durch Blitzschlag zerstört aber das Podest steht auch noch heute.” (Macherné Hasenfratz Mária)

Denken wir nach! 34 Jahre nach der Ansiedlung haben unsere Ahnen die Kreuze aufgestellt. Ich kann mich noch erinnern als die Männer ihre Hüte vor den Kreuzen gehoben haben und die Frauen und Kinder kreuzten.

Die Beerdigungs- und Allerheiligenprozeduren finden auch heute vor dem Kreuz statt.

„Den Buchsbaumkranz auf dem Korpus hat jahrelang die Familie Igricz geflochten, vor diese Familie war das die Aufgabe der Schwiegermutter von Mári néni, Klébert Jánosné, wahrscheinlich bekam sie sie von ihrer Schwiegermutter. Sie vererbte das ihren Enkelkindern, Klébert Ignác, Baumgartner Józsefné und Steer Józsefné.
Außer dem kreuzförmigen Kranz aus Weide mit Buchsbaumäste und Blumen geschmückt, stammt auch die Laterne von sie.
Mári néni – bevor sie gestorben ist – gab diese Aufgabe Palkovics Józsefné, Sátori Jánosné und Macherné Hasenfratz Mária über zur Erinnerung der Gestorbenen.” (Palkovics Józsefné)

Wir bedanken uns allen, die in der Restauration teilgenommen haben und die geerbten Bräuche bewahren und den nächsten Generationen weitergeben.

 Krupánszki Mihályné

Die Restauration der Kreuze konnten wir von der gewonnenen Bewerbung von dem Ministerium 1.410.000Ft, (NEMZ-N-20-0096) verwirklichen.