2013. Emlékpark

Emlékpark

A Szár Község Német Kisebbségi Oktatásáért és Kultúrájáért Egyesület – Baráti Kör –pályázatot nyert 2012-ben a Vidékfejlesztési Hivatalnál ahol  3.600.000 Ft-t sikerült nyerni 50 db sírkő megtisztítására és egy parkosított területen való felállítására.

Az első lépés a park megépítésének helye, és a felállítandó sírkövek kiválasztása volt.  Ahányszor körbe jártuk a temető szélét, annyiszor találtunk újabb és újabb szép és különleges sírköveket. Ez a válogatás volt  a legnehezebb munka, mert szívünk szerint valamennyi követ felállíttattuk volna.

A sírkövek akár két évszázados szennyeződését magas nyomású vízsugárral mosták le. Amikor megláttuk az első megtisztított követ  a kőfaragó mester úr műhelyében, bizony elcsodálkoztunk. A tisztítás csodát művelt.  A kövek újszerűek, a betűk – ha rájuk süt a nap – olvashatóak lettek.  

A kövek lemosásával egyidőben a kertészek is elkezdték a bozót kiirtását és a tereprendezést. 

A sírkövek felállítása és a parképítés is nagyon izgalmas és látványos munka volt.  És íme az eredmény!

Emlékparkunkban  3 db 18., 16 db 19., és 31 db 20. századból való sírkövet állítottunk fel. Valamennyi egyedi és különleges.

Az emlékpark legrégebbi darabja a középen álló nagy sírkő, amit Annamaria Starkbauerin Schäfmeisterinnek állítottak. 45 évesen 1744-ben halt meg a hölgy. A kő tetején eredetileg egy obeliszk vagy kereszt lehetett.

 Nagyon érdekesek még az 1782-ben, 1797-ben és 1803-ban elhunyt Krentzin vagy Grentzin család 3 tagjának sírköve. Érdekességük, hogy a neveket mindegyiken némi eltéréssel vésték.

A legdöbbenetesebb az a dupla sír, amelyiket  Franz és Maria Klébert emlékére állíttattak szüleik. Mindketten 1905 ben haltak meg, a kisfiú január 12-én, a kislány június 7-én az egyik gyermek  7, a másik 3 éves volt.

Láthatjuk, hogy az Emlékparkunk nem csak köveket őriz, hanem életeket, sorsokat a mi közösségünk múltjának egy darabját.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a polgármester úrnak és a képviselő testület  tagjainak a pályázat összegének megelőlegezéséért. A mesterembereknek, akik jókedvűen, minőségi munkával építették meg az elképzeléseinket, név szerint Balogh Istvánnak, Igricz Antalnak és May Balázsnak. Végezetül köszönetet mondunk még mindazoknak akik anyagilag, fizikai munkájukkal vagy csak biztatással álltak mellettünk a park megépítésének ideje alatt.

Szár, 2013.06.23. Búcsú vasárnapja            Krupánszki Mihályné

Ilyen volt

Ilyen lett

Ilyen volt Ilyen lett